Newsletter martie 2019

 

2019 Semestrul European: Rapoartele de tara, inclusive Romania a fost publicat de Comisia Europeana

 

Raportul de tara reprezinta o analiza a situatiei economice si sociale si revizuirea implementarii Recomandarilor Specifice de tara din 2018. Sunt importante pentru ca pe
baza informatiilor din aceste rapoarte, fiecare tara va face Programul National de Reforma, depus in Aprilie la Comisia Europeana.

(gasiti rapoartele aici : 

https://ec.europa.eu/info/publications/2019-european-semester-country-reports_en )

Standardele minime de calitate au
fost revizuite si le gasiti pe siteul Ministerul Muncii si Justitie
Sociale 

Ordinul nr. 29/2019 pentru
aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și
pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem
integrat și cantinele sociale  http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/familie/politici-familiale-incluziune-si-asistenta-sociala/5427

Ca si o completare, se afla in curs de avizare, Ordinul pentru aprobarea Instrucțiunilor privind implementarea prevederilor legale referitoare la licențierea serviciilor sociale în contextul aprobării unor noi standarde minime de calitate în domeniul serviciilor sociale și pentru abrogarea unor ordine (http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5460-20190315-proiect-ordin-implementare-prevederi-licentiere-servicii-sociale
)

Acesta precizeaza ca, cererile de licentiere depuse inainte de intrarea in vigoare a noilor standarde de calitate, se vor solutiona conform standardelor de calitate aflate in
vigoare dar vor contine recomandari in vederea alinierii la noile standardele intr-o perioada de cel mult 6 luni.

 

Legat de Registrul entitatilor /unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, precum si a modelului si continutului unor formulare, a fost publicat Ordinul ANAF nr. 819 din 19 martie 2019 (M.Of. 223/22.03.2019)

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/211982  si
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/211983

 

A fost publicat Proiect de Ordin comun privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1.992/2007 pentru aprobarea criteriilor
medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, document aflat in perioada de avizare.

http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/5428-22022019-proiect-ordin-comun-criteri-medico-psihosociale

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*