Prezentarea Asociatiei Caritas Bucuresti

 

Asociaţia Caritas Bucureşti a fost înfiinţată în anul 1990, cu scopul de a contribui la eradicarea problemelor care afectează viaţa şi demnitatea fiinţei umane. Asociaţia oferă sprijin comunităţilor defavorizate, persoanelor sărace, singure, bolnave, cu dizabilităţi, copiilor lipsiţi de ocrotire familială şi persoanelor aflate în situaţii critice, în spiritul respectului demnităţii şi potenţialului fiinţei umane.

Misiunea Asociaţiei Caritas Bucureşti este transpunerea în practică a doctrinei sociale a Bisericii Catolice, fiind activă în acţiuni complexe de justiţie socială, prin programe socio-medicale şi educaţionale, programe destinate persoanelor defavorizate, sprijin în cazul dezastrelor naturale, cooperare internaţională, fără a face discriminări de orice tip.

Viziunea Asociaţiei Caritas Bucureşti se inspiră din viziunea Caritas Internationalis, fiind axată pe crearea unei civilizaţii a iubirii şi a solidarităţii.

Valorile care ne conduc în activități sunt Caritatea, Alinarea, Respectul, Încrederea, Toleranța, Altruismul, Solidaritatea.

În prezent, activitatea Asociației Caritas București este concentrată pe câteva domenii majore: social, psihologic și educațional (psihosocial, educațional), prevenirea risipei alimentare etc

Beneficiarii sunt persoanele în situații de risc: copii, tineri, persoane vârstnice, persoane nevoiașe, persoane cu dizabilități (HIV)

Programele implementate sunt asigurate prin Complexul de servicii sociale care găzduiește: cantina socială, centru cu module de tip familial, sprijin la distanță pentru copii, educație de prevenire a violenței și discriminării în rândul tinerilor, formarea mentalității în diferitele comunități: parohiale, ale angajaților etc.


www.caritasbucuresti.org

office@caritasbucuresti.org

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*