Prezentare ACRO

Federația Acțiunea Catolică din România (A.C.RO.) are ca scop, conform statutului, reunirea formelor asociative de acțiune catolică, în vederea realizării apostolatului laic al Bisericii Catolice de ambele rituri din România. Prin formă de acțiune catolică înțelegem îndeplinirea celor patru note caracteristice, prevăzute de Conciliul Vactian II în documentul Apostolicam Actuositatem 20, 2-3: eclezialitate, laicitate, organicitate și colaborare cu ierarhia Bisericii Catolice.

Prin activitățile sale, Acțiunea Catolică din România își propune să promoveze comunicarea și colaborarea între asociațiile membre, să colaboreze cu alte forme asociative cu obiective compatibile, să fie reprezentată la nivel național și internațional precum și în relațiile cu ierarhia Bisericii Catolice din România.

Din activitățile organizate de Acțiunea Catolică din România amintim: cursuri de formare unitare dar și pe sectoare de vârstă, seminarii de formare pentru asistenții spirituali, campusuri unitare naționale estivale, campanii de sensibilizare vis-a-vis pe subiecte de interes precum dreptul la viață, familie, dar și participare la evenimente și proiecte care se desfășoară la nivel național și internațional.

Sfântul Ioan Paul al II-lea, patronul Acțiunii Catolice din România spunea: “Acțiunea Catolică este o școală de formare permanentă, pentru că ea îmbrățișează toate vârstele și condițiile lor de viață; este o școală a educației de integrare umană, culturală și pastorală prin scopul său însuși, care este scopul apostolic general al Bisericii.”

Acțiunea Catolică din Romania face parte din Forumul Internațional al Acțiunii Catolice (FIAC), organism care favorizează cunoașterea reciprocă între asociații, federații și mișcări de acțiune catolică din diverse țări.


Adresa website-ului: www.actiuneacatolica.ro

Email corespondență: acro@actiuneacatolica.ro

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*