Prezentare Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj

Asociația Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj este o organizație non-profit, înființată în anul 1998 cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ady Endre nr. 19, CIF 11308449, înscrisă în Registrul special emis de Judecătoria Cluj cu nr. 15178/C/1998.

Prin acțiunile desfășurate se urmărește promovarea carităţii, a justiţiei sociale și reintegrarea persoanelor defavorizate sau care aparțin unui grup social vulnerabil. Asociația își desfășoară activitatea prin intermediul a 5 tipuri de servicii de specialitate in asistență socială, consiliere psihologică, spirituală, juridică, medicală, școlară și reintegrare pe piața muncii. Serviciile sunt destinate mai multor categorii de populații vulnerabile, după cum urmează:

  • Centrul de zi pentru copii aflati in situatie de risc de separare de parinti
  • Centrul de zi de informare si consiliere
  • Centrul de zi de evaluare, prevenire si consiliere antidrog
  • Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati
  • Centrul de informare si consiliere pentru persoane cu dizabilitati
  • Unitatea de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice.

Asociația Caritas a venit anual în sprijinul a peste 6.931 beneficiari aflati în dificultate, oferind servicii sociale specializate, îndrumare, suport și asistență, precum și ajutoare de bază care au constat în pachete lunare cu produse alimentare, produse de igienă și curățenie, rechizite școlare, îmbrăcăminte.