Prezentarea Organizatiei Caritas a Diecezei Satu Mare

Organizaţia Caritas a Diecezei Satu Mare este un ONG care a luat ființă în anul 1990 și îşi desfăşoară activitatea pe raza județelor Satu Mare şi Maramureş. Pe baza Hotărârii de Guvern Nr. 795/2004 a devenit organizație de utilitate publică și este înscrisă în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale pe baza Deciziei Nr. 52634/08.04.2019.
Misiunea organizaţiei este sprijinirea persoanelor aflate în nevoie, în spirit creştin, fără deosebire de naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice, având în vedere principiile creştine catolice, misiune care derivă din misiunea Bisericii Romano-Catolice bazânduse pe doctrina socială a acesteia. Valorile în care credem și pe care le promovăm sunt iubirea, demnitatea umană, responsabilitatea, solidaritatea și egalitatea.

Scopul Organizaţiei Caritas a Diecezei Satu Mare este îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor nevoiașe și expuse la situații de risc. În vederea realizării acestui scop elaborăm și implementăm servicii și programe sociale eficiente, flexibile. Munca noastră se bazează pe angajați și voluntari motivați, responsabili și pe parteneri locali, naționali și internaționali.

Principalele domenii de activitate ale organizației sunt: programele socio-educative pentru copii și tineri, programele pentru persoanele cu dizabilități, programele pentru vârstnici, programele sociale de suport și intervenție.

În prezent, organizația dispune de 25 de servicii sociale licențiate. În 2018 Organizația Caritas a Diecezei Satu Mare a avut 2.802 beneficiari, din care 1.011 copii și tineri proveniți din medii defavorizate, 296 de persoane cu dizabilități, 1.014 vârstnici și 481 de persoane care au beneficiat de programele de sprijin și intervenție socială.


http://www.caritas-satumare.ro/