POCU: A fost lansat programul pilot pentru stimularea participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate

S-a lansat un nou apel de proiecte pe Programul pilot pentru stimularea participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate (preșcolarilor, elevilor din învățământul primar, gimnazial și din cel secundar superior), dar pentru susținerea părinților sau tutorilor copiilor rămași în țară, finanțat de Uniunea Europeană (25.5 milioane euro) și Guvernul României (4,5 milioane euro).
Bugetul alocat apelului este de 30 milioane euro, din care 25,5 milioane euro fonduri europene și 4,5 milioane euro contribuția națională.

Apelul finanțează un pachet de măsuri integrate pentru sprijinirea, în primă fază, a aproximativ 3.000 copii ai căror părinți muncesc în afara țării.

Programul pilot va fi implementat în regiunile cele mai afectate de acest fenomen: Nord Est, Sud Est, Sud Muntenia, Sud Vest Oltenia, Vest, Centru și Nord Vest. Măsurile se adresează preșcolarilor, elevilor din învățământul primar (6-10 ani), gimnazial (11-14 ani) și din cel secundar superior (14-16 ani), dar și părinților sau tutorilor copiilor rămași în țară.

Programul pilot pentru stimularea participării la educație a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate finanțează următoarele activități:

  • Pachete integrate de servicii pentru elevi, care vor cuprinde servicii de suport educațional și servicii psiho-sociale de sprijin;
  • Activități pentru stimularea participării la educație și la activitățile de consiliere a copiilor, inclusiv la activități recreative și de socializare. Concret, copiilor le va fi oferit sprijin material: hrană, rechizite, materiale educative;
  • Servicii de educație parentală și de consiliere socială pentru reprezentanții copiilor rămași în țară, adică pentru părintele din România în grija cărora se află (dacă un singur părinte este plecat în străinătate) sau pentru persoanele care au în grijă copiii cu unicul părinte plecat în afara țării sau ai celor aflați departe de ambii părinți;

Solicitanți eligibili:

  • Instituții de învățământ (ISCED 0 – 3) acreditate, publice și private, din rețeaua școlară națională
  • Furnizori de servicii de orientare, consiliere, mediere școlară și servicii alternative, publici și privați
  • Parteneri sociali din învățământul preuniversitar (ex. organizații sindicale)
  • Instituții de cult si asociații religioase
  • Instituții/agenții guvernamentale cu atribuții în domeniul incluziunii sociale
  • APL cu atribuții în domeniul educației de nivel preuniversitar
  • ONG

Proiectele pot fi aplicate în parteneriat, parteneriatele putând fi constituite din entități menționate în lista de mai sus.

Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic MySMIS în perioada 25 februarie – 25 mai 2020.