30 de primăveri împreună cu comunitatea

Asociația Centrul Diecezan Caritas Iaşi este o asociaţie de utilitate publică, non-profit, de tip umanitar care de 30 de ani acţionează în domeniul serviciilor sociale comunitare și furnizează servicii sociale și socio-medicale persoanelor defavorizate.

În primăvara anului 1990, într-o clădire abandonată de pe Strada Sărărie, nr. 134 din Iași, fondatorii Caritas au ales să adăpostească copiii abandonați și profund afectați de fenomenul comunist. Ulterior au luat naștere diverse programe menite să creeze o civilizație a iubirii și a solidarității între oameni, a ajutorării semenilor noștri mai puțin norocoși.

Promotorii acestui obiectiv, directorii Caritas: pr. Vladimir Petercă,  Mons. Grigore Duma, pr. Egidiu Condac, pr. Mihai Budău și pr. Marius Adam au făcut posibile toate acțiunile de binefacere și, mai ales, au reușit să transmită societății care este misiunea noastră de creştini: Iubirea de Dumnezeu și de oameni.

Marele nostru gând de recunoștință se îndreaptă către ei, dar și către episcopul emerit al Diecezei Romano Catolice de Iași, PS Petru Gherghel, către arhiepiscopul mitropolit, IPS Aurel Percă și  bineînțeles, către episcopul Diecezei de Iași, PS Iosif Păuleț care ne-au fost mereu alături și au răspuns cu generozitate la acțiunile noastre.

Problemele cu care se confruntă comunitatea sunt mari, diverse, dar mai ales urgente, motiv pentru care Caritas a creat programe diverse prin care să răspundă nevoilor cu implicare și devotament: Programul Antidrog, Centrul de Resurse pentru Persoane cu Dizabilități, Centrul de Inserţie Socio-Profesională pentru Tineri în Dificultate și programe care desfășoară activități și în prezent: Centrul de Plasament „Sfântul Iosif”, Centrul de Resurse pentru Familii, Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri „Don Bosco”, Programul Servicii de Îngrijire la Domiciliu, Programul de Intervenții în Situații de Urgență și Calamități Naturale.

În prezent, activitatea asociației noastre continuă sub îndrumarea directorului general, pr. Iosif Iacob și este cuprinsă în 2 mari domenii de activitate:

Domeniul Copii, Tineri, Familii – echipa programelor care fac parte din acest domeniu este în permanență alături de 50 de copii proveniți din familii cu situații financiare foarte precare, copii care frecventează centrele de zi sociale ale asociației, ce au drept scop prevenirea abandonului școlar, oferirea unei forme alternative de educație, asigurarea mesei calde zilnice; 13 tinere adolescente provenite din familii cu situații sociale speciale, separate temporar sau definitiv de părinții lor care beneficiază de suport educațional, consiliere, suport în orientarea școlară și profesională, suport material în cadrul centrului de plasament; 30 de familii defavorizate aflate în situații de dificultate socială și economică cărora li se oferă activități cu caracter inovator care ajută la dezvoltarea condițiilor de trai și la creșterea calității vieții.

Domeniul pentru Vârstnici și Persoane cu Dizabilități – echipa membră a acestui domeniu se află în slujba a peste 1300 de vârstnici singuri imobilizați la pat sau la domiciliu din regiunea Moldovei cărora li se asigură asistență socială, îngrijire medicală specializată la domiciliu și sprijin în efectuarea activităților zilnice.

Anul jubiliar 2020 va fi marcat printr-o serie formată din 30 de evenimente de responsabilitate socială care vizează sensibilizarea comunităților din Regiunea Moldovei și ajutorarea celor care trăiesc în sărăcie, persoanele marginalizate social, singure sau bolnave, recunoscând valoarea fiecăreia dincolo de condiția socială, ce se vor încheia cu Gala Responsabilității Sociale – Caritas 30 de ani de caritate, ce va avea loc pe 30 octombrie 2020.

Inițiem un îndemn pentru comunitate de ajutorare a aproapelui, un îndemn să ne angajăm într-un stil de viață bazat pe solidaritatea între oameni, uniți pentru schimbarea destinelor celor aflați în nevoie.

Sperăm să ni se alăture cât mai mulți membri pe drumul carității și iubirii de oameni.