Parteneriat pentru dezvoltare locală

Organizațiile catolice au început de mult să-și profesionalizeze activitatea de furnizori de servicii sociale și încearcă să atragă și resurse din fonduri europene.

Pentru aceasta întreprind eforturi pentru a deveni, prin atragerea de fonduri, adevărați investitori în comunitățile în care lucrează, în beneficiul celor aflați la nevoie. Astfel, în perioada 17-20 februarie 2020 o delegație formată din doi reprezentanți ai Asociației Caritas Eparhial Oradea și doi reprezentanți ai Asociației Kécenlét s-au deplasat în orașul Molde din Norvegia, în cadrul inițiativei bilaterale Partnership establishment for Local Development in Bihor County (Stabilirea unui parteneriat pentru dezvoltarea locală în Județul Bihor).

Obiectivul vizitei a fost întâlnirea cu partenerul norvegian Skyhøyt live scene și discutarea unor aspecte legate de pregătirea unui proiect spre a fi depus pentru finanțare în cadrul apelului nr. 4 Dezvoltare locală. Inițiativa bilaterală a fost realizată cu sprijinul Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021. Valoarea totală a proiectului a fost de 5040 de euro, iar valoarea grantului primit în acest scop a fost de 5000 de euro.

Ca o continuare a discuțiilor inițiate în noiembrie 2019 cu Skyhøyt live scene, pe durata vizitei, cei 4 participanți din România și cei 2 reprezentanți ai partenerului norvegian s-au cunoscut și au lucrat împreună la pregătirea cererii de finanțare Dezvoltare locală pentru comunități dezavantajate din Județul Bihor și a acordului de parteneriat aferent. Au fost analizate, discutate intens și finalizate aspectele privind activitățile și bugetul pe partener precum și rolul fiecărui partener, iar aceste aspecte au fost inserate în textul cererii de finanțare, precum și în acordul de parteneriat. Totodată, partenerul norvegian a semnat scrisoarea de intenție și a pregătit pentru depunere toate documentele solicitate de la partenerii din State Donatoare în cadrul Apelului 4 Dezvoltare locală.

Așadar, cererea de finanțare a fost depusă având Municipiul Marghita ca Promotor de Proiect, iar Asociația Kécenlét, Asociația Caritas Eparhial Oradea și Skyhøyt live scene ca parteneri.

Prin acest proiect vom dezvolta servicii în două comunități defavorizate, Cheț și Finiș, iar partenerul norvegian va contribui prin expertiză, pentru îmbunătățirea standardelor de asistență în cadrul ONG-urilor și administrației publice locale.