Caritas Catolica Oradea sprijină comunitatea

   Cantinele sociale ale Asociației Caritas Catolica funcționează și în prezent și asigură în mod continuu mese calde pentru vârstnicii și nevoiași.  

  Cantina socială din Oradea  asigură în timpul săptămânii mâncare caldă pentru 45 de cazuri sociale (vârstnici solitari cu pensii mici, familii mari, oameni ai străzii, persoane cu venituri mici etc.). În afară de aceștia, sunt serviți 46 de beneficiari contra cost (serviciu tip catering) şi 73 de rezidenți ai căminelor de bătrâni. De asemenea organizația transportă mâncare caldă la domiciliu la 55 de persoane din municipiul Oradea.

  Cantina socială din Marghita, asigură în prezent mese calde pentru 36 de cazuri sociale, din care la 20, se livrează la domiciliu.

  Cantina din Tășnad asigură mese pentru 37 cazuri sociale precum și pentru 20 de vârstnici care trăiesc singuri, cărora li se livrează mâncarea la domiciliu.

   Organizația continuă și programele de îngrijire la domiciliu.

  Centrele de Îngrijire la Domiciliu (CID) asigură îngrijirea a 273 de bolnavi în total (120 de persoane în Oradea, 43 la Marghita, 21 în Salonta, 15 la Oșorhei, 22 la Săcueni, 33 în Sălacea și 19 la Tășnad).

Serviciile de îngrijiri la domiciliu sunt acreditate de Ministerul Sănătății și conform contractului cu CAS Bihor pacienții externați din spitale pe baza recomandării întocmite de medicul specialist, beneficiază de servicii de îngrijiri medicale gratuite decontate de CAS.

  De asemenea, Caritas Catolică Oradea are un Centru de permanență, în Oradea, în Pţa. Creangă  nr. 2, care acordă asistenţă medicală gratuită de luni până vineri între orele 17 – 08, respectiv sâmbătă și duminică non-stop. Medicii de gardă asigură cu titlu gratuit examinări primare, consultanță în cazuri de urgență chiar și noaptea.

  O atenție deosebită se acordă căminelor de bătrâni – atât cele două din Oradea, cât și cele două din Marghita, fiind preventiv în carantină. Rezidenții nu pot ieși în stradă și nici nu pot primi vizitatori. Legătura cu familia/rudele se ține prin telefon și internet. Până la retragerea carantinei, se sistează și internările, adică nu se primesc rezidenți noi în căminele Caritas. Îngrijirea rezidenților existenți, decurge în modul obișnuit, Caritas asigurându-le îngrijire medicală și sufletească, precum și 3 mese și 2 gustări pe zi.

  În interesul securității vârstnicilor, s-a suspendat activitatea căminului de zi din Tășnad, beneficiarii rămânând la domiciliu, dar se livrează fiecăruia masa caldă, se preiau rufele murdare, sunt ajutați în efectuarea cumpărăturilor și plata facturilor, după nevoie.

  Având în vedere situația de urgență, cei interesați de acest sprijin pot cere informații la nr. 0749.222.962 sau la adresa e-mail caritas.tasnad@yahoo.com.