Cine decontează serviciile de îngrijire la domiciliu?

  Spitalele din întreaga țară au eliberat paturile  în scopul  pregătirii pentru creșterea numărului de infectați cu COVID-19 și pacienții asigurați au fost externați din spitale și îndrumați să solicite medicilor de familie continuarea îngrijirilor la domiciliu.

  Furnizorii privați sunt solicitați așadar să ia mai multe cazuri și în plus le-au crescut și cheltuielile de furnizare a serviciilor, bugetul lunar acordat pentru îngrijirea la domiciliu prin Contractul semnat cu Casele Județene de Asigurări de Sănătate nemai acoperind necesarul.

  Pentru că, în art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 252/2020 (privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății pe perioada instituirii stării de urgență pe teritoriul României) se menționează că numai consultațiile de urgență la domiciliu și transportul sanitar neasistat pot fi decontate la nivelul realizat, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate. Pentru aceasta însă e nevoie ca furnizorii privați de servicii de îngrijire la domiciliu  să fie incluși în H.G. 252/2020 și serviciile lor să fie în categoria serviciilor decontate la  nivelul realizat.

  Asta e și solicitarea făcută în aceste zile de organizațiile catolice din rețeaua Caritas, iar de acceptarea acestei solicitări depinde realizarea în perioada următoare a acestor servicii de îngrijire, la nivelul nevoii populației.