Reprezentarea membrilor în dialog cu Ministerul Muncii

Confederația Caritas este implicată la nivel național într-un grup de lucru de la nivelul ANDPDCA, care se reunește din două în două săptămâni.

După ce în întâlnirea trecută am ridicat problema modului în care sunt rambursate sumele către ONG-urile cu serviciile rezidențiale care au avut personal în carantină pe perioada stării de urgență, am sesizat și diferențe de reacție ale AJPIS-urilor de la un județ la altul, față de alocarea subvenției pentru perioada de pandemie.

Am transmis dnei președinte ANDPDCA Mădălina Turza aceste informații și dna și-a arătat disponibilitatea invitării la o discuție de lucru și a dnei Lăcrămioara Corcheș, director general ANPIS.

Dialogul este confirmat pentru vineri, 19 iunie 2020 și este un bun prilej de a pune în discuție și o sumă de nelămuriri referitoare la licențiere/relicențierea serviciilor cărora le expiră licența.

De asemenea, pe aceeași temă, Confederația Caritas și partenerii săi – FONSS, DizabNet și FONPC au trimis și o adresă către ANPIS.

”În numele organizațiilor furnizoare de servicii sociale pe care federațiile noastre  le reprezintă, vă adresăm rugămintea de a clarifica modalitatea de reînnoire a licenței de funcționare.

Vă rugăm să ne comunicați dacă la expirarea licențelor de funcționare definitive emise după intrarea în vigoare a Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, respectiv H.G. 114/2014, în contextul aplicării standardelor de calitate adoptate în ianuarie 2019, se procedează conform metodologiei cu privire la relicențiere sau este necesară depunerea de noi dosare de licențiere (cerere, fișă de autoevaluare, documente justificative).

Această clarificare este necesară în contextul în care într-un județ, la expirarea licenței, unul din membrii noștri este nevoit să se licențieze din nou, motivul invocat de autoritatea de la nivel județean fiind modificarea standardelor de calitate în ianuarie 2019.

Am aprecia în mod deosebit dacă ați transmite această informare despre procedură, atât către furnizorii de servicii sociale cât și către AJPIS-uri pentru a evita neclaritățile”- se menționează în adresă.