SOLE- instrument de învățare a învățării

Peste 192 de profesori au participat la webinar pentru a învăța să lucreze cu acest instrument. E rândul asistenților sociali, psihologilor și educatorilor care s-au întrebat cum să-i învețe pe copii să învețe. Cum să-i încurajeze să se străduiască mai mult? Poate fi învățarea o mare aventură și nu un proces static? Răspunsul este DA!

În 26 septembrie 2020, Centrul Diecezan Caritas Iași are un nou webinar pentru a prezenta SOLE (Self Organized Learning Environment = Mediu de învăţare autoorganizat) acest instrument fascinant pentru organizarea procesului de învățare cu un nivel ridicat de implicare și asumare din partea copiilor. De data aceasta profesioniștii din asistență socială sunt cei invitați.

Și încă o mențiune: pentru prezentarea şi punerea în practică a acestei metode iniţiatorul ei, Sugata Mitra, a obţinut premiul TED în 2013.

Principalele noțiuni cu care vă veți întâlni sunt:

SOLE – presupune crearea unor spaţii în care copiii se auto-organizează şi în jurul unei ,,Mari Întrebări” învăţarea are loc.

Parlamentul Copiilor – crearea unui spaţiu în care copiilor li se oferă posibilitatea de a contribui la ,,modelarea” propriei comunităţi prin diverse proiecte.

Mindfulness – crearea unui spaţiu şi a unei atmosfere în care copii se simt în siguranţă să-şi exploreze emoţiile şi sentimentele, simţurile şi simţămintele ,,aici şi acum”.

Parenting – crearea unui spaţiu în care părinţii copiilor sunt ascultaţi cu atenţie, înţeleşi fără a fi judecaţi şi îndrumaţi către soluţii dezvoltându-și abilități parentale pentru a oferi o educație corectă copiilor.

Participarea la webinar vă aduce și înscrierea organizaţiilor pe care le reprezentaţi pe harta instituțiilor care implementează această metodă la nivel internațional ceea ce vă va permite să beneficiați de îndrumare pe tot parcursul procesului şi să deveniți noi parteneri în cadrul unui programului DARE.

Menționăm că Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași implementează numeroase proiecte care susțin cauze sociale, printre acestea este și Centrul de Resurse pentru Copii și Tineri ,,Don Bosco”, Iași, un serviciu social care promovează drepturile copiilor, educația non-formală și diminuarea riscului de abandon școlar și în cadrul căruia se desfășoară Programul DARE (Dream Achieve Realize Expres), susținut de Caritas Viena, Austria.

 Webinar-ul de învățare a utilizării SOLE este gratuit şi va fi organizat în format online, pe platforma ZOOM, în data de 25.09.2020, ora 10:00. În urma participării la webinar se vor elibera certificate de participare.

Înscrierea se face pe:

 https://docs.google.com/forms/d/1ME07xiPsnhrRWitgZ8uxlc_ahfZbIJzy60Uvfd6lsjE/edit, până la 22.09.2020, iar persoana de contact este Ferenț Margareta- Coordonator local al programului DARE (ferentmargareta@yahoo.com si 0736247587).