Adunarea Generală Caritas România, 6 -7 octombrie 2020

Standardele de management şi o nouă conducere din 2021

Confederaţia Caritas România a avut în perioada 6-7 octombrie 2020, Adunarea Generală realizată într-o formulă hibrid – Consiliul Director la Cluj Napoca iar directorii generali reprezentanţi ai organizaţiilor Caritas membre online.

Organizarea AG în acest format, influenţată de pandemia generală provocată de virusul Covid-19, s-a desfăşurat în bune condiţii şi şi-a atins cele două obiective: derularea workshopului pe tema “Standarde de management şi politica de salvgardare” şi alegerea noii conduceri a Confederaţiei pentru perioada 2021 – 2025.

Workshopul a dus la cunoaşterea şi înţelegerea aprofundată de către directorii generali a instrumentului de verificare (autoevaluare) a standardului de management propus de Caritas Internationalis, care urmează a fi implementat la nivelul organizaţiilor diecezane şi eparhiale în următorii doi ani. În acest context, o atenţie prioritară a fost acordată politicilor de salvgardare a copiilor și adulților vulnerabili şi de angajare în siguranţă (safe recruitment).

Standardele de management asumate de toate organizaţiile Caritas din lume sunt în concordanță cu regulamentul intern al Caritas Internationalis care precizează că: „Organizațiile membre trebuie să îndeplinească standarde minime de guvernare, infrastructură organizațională, viabilitate și răspundere financiară și în conformitate cu codurile etice de conduită, cu Legea Canonică şi cu legislaţia naţională”.

Standardele de management prezintă o perspectivă dublă a Caritas: în biserică şi în lume. Ele reprezintă un mijloc prin care organizaţiile Caritas se asigură că fac lucrurile corect, că sunt eficiente și eficace în ceea realizează, astfel ducând la îndeplinirea misiunii de a-i ajuta pe cei mai nevoiaşi şi marginalizaţi.

Implementarea acestor standarde la nivel diecezan şi eparhial implică câteva etape: autoevalurea organizaţională, identificarea standardelor vulnerabile şi a riscurilor, dezvoltarea unui plan de îmbunătăţire. Acest proces va fi derulat de fiecare organizaţie în parte cu sprijin şi consultanţă din partea Confederaţiei Caritas România în următorii doi ani.

Pe agenda AG s-a aflat şi alegerea noii conduceri a confederaţiei pentru perioada 2021 – 2025. Mandatul actualei conduceri – Pr. Egidiu Condac, Preşedinte şi Pr. Nicolae Anușca, Vicepreşedinte – se va încheia în decembrie 2020.

Pentru următorii cinci ani au fost aleşi cu unanimitate de voturi: Pr. Gheorghe Dunca (director Caritas Maramureş) în funcţia de Preşedinte şi Dl Herbert Grun (director executiv al Federaţiei Caritas a Diecezei de Timişoara) în funcţia de Vicepreşedinte.

Doina Crângașu – director național Confederația Caritas România