Pregătim un raport pe tema sărăciei

Caritas Europa împreună cu organizațiile membre încep pregătirea unui nou Raport alternativ pe tema sărăciei/ediția 2021 (CARES poverty reports series)

 În următoarele luni, Caritas România, la invitația Caritas Europa va participa la un studiu privind impactul sărăciei asupra cetățenilor din UE. Datele vor fi culese cu sprijinul organizatiilor Caritas. Raportul alternativ va fi  transmis în primavara anului 2021 către Comisia Europeană.

Ediția din 2021 a rapoartelor CARES se va concentra pe provocările legate de accesarea pieței muncii și crearea unor piețe de muncă incluzive. Piețele muncii incluzive sunt unul dintre cei trei piloni ai modelului social Caritas, ceilalți doi piloni fiind familia ca celulă vitală și protecția socială ca investiție socială solidă. Protecția socială, cu un accent specific pe accesul la servicii și venitul minim, a constituit obiectivul tematic al ediției din 2019 și 2020 a rapoartelor CARES.

Munca este o sursă de bunăstare, deoarece permite realizarea multor alte drepturi. Permite întreținerea personală și familială și, în măsura în care este aleasă sau acceptată liber, este, de asemenea, un mijloc de recunoaștere și participare egală și responsabilă atât a femeilor, cât și a bărbaților în societate.

Mai mult, piața muncii este locul în care se poate genera un venit pentru a contribui la existența și finanțarea nivelului de trai dorit. Cu toate acestea, piața muncii implică, de asemenea, o serie de riscuri de sărăcie și excluziune socială. Sărăcia este un risc deosebit atunci când salariile sunt insuficiente pentru a face față costurilor de trai (sărăcie în muncă/muncitori săraci), în caz de șomaj sau disponibilizări temporare, când competențele și calificarea nu sunt recunoscute sau sunt inadecvate și când cererea și oferta de locuri de muncă nu se potrivesc.

În plus, nu toți oamenii în vârstă au acces egal la un loc de muncă. Sunt încă mulți oameni care, din cauza etniei, sexului, vârstei sau statutului legal, sunt adesea fie excluși, fie discriminați pe piața muncii.

Criza Covid-19 a afectat puternic situația pieței forței de muncă din întreaga lume și din statele membre ale UE, iar instituțiile UE au luat unele măsuri pentru a preveni consecințele negative. Inițiativele naționale și UE existente, noi și anunțate, precum Garanția pentru tineret, Planul de acțiune pentru implementarea Pilonului european al drepturilor sociale, Planul de acțiune pentru economia socială etc. vor fi evaluate din perspectiva utilizatorilor/beneficiarilor serviciilor Caritas și pe baza experienței Caritas.

De asemenea, pot fi luate în considerare provocări comune și specifice fiecărei țări și probleme conexe, cum ar fi legătura dintre angajarea neregulată/lipsa accesului la angajarea legală și îndatorarea; locuri de muncă precare, sărăcie în muncă și salarii minime; acces la educație și formare. Va fi luată în considerare și contribuția tuturor la societate (nu neapărat prin muncă remunerată) și legătura cu venitul minim.

De asemenea, vom lua în considerare rolul statului ca angajator, politicile publice de ocupare a forței de muncă, economia socială și întreprinderile sociale, sistemele de indemnizații de șomaj și necesitatea și impactul tranziției ecologice pe piața muncii.

 

Doina Crângașu